Art of Goodbye voortaan docent op de uitvaart vakopleiding van Docendo