BOOM TIME voor uitvaart planning: 7 trends

Deze week publiceerde @NYTimes een voor de hele uitvaartwereld waardevol artikel “BOOM TIME FOR DEATH PLANNING”. Behalve relevante en prikkelende citaten van oprichters van innovatieve uitvaartplatforms, slaagt de journaliste erin om de Amerikaanse #funeraltech uitvaartondernemers uit de gebruikelijke framing van een experimentele of nichemarkt te verplaatsen naar een maatschappelijk relevante context en internationaal groeiende sector, te weten de wellness markt. Deze is wereldwijd goed voor zo’n $4.5 biljoen omzet.

Welke 7 trends vallen op?

  1. De end-of-life online aanbieders in de Verenigde Staten zoeken elkaar op, met tips & tricks, maar vooral om de consument beter te (leren) begrijpen.
  2. Deze #funeraltech ondernemers hebben zelfs een eigen kanaal op Slack genaamd ‘Death & Co.’
  3. De in uitvaartland tot voor kort zo moordende concurrentie (met het bekende ‘broodroof’ als een van de meest gevreesde termen voor nieuwkomers) heeft bij deze veelal jonge ondernemers plaats gemaakt voor een leiderschapsstrategie van samen optrekken richting het grote publiek.
  4. De online uitvaartmarktleiders blijven investeren in klantbeleving en gebruiksvriendelijkheid van hun (online) uitvaartdiensten.
  5. Door het fenomeen ‘deathfluencer’ is nu definitief het stigma rondom online vertellen over de dood doorbroken, ook onder jongere doelgroepen.
  6. Het aanbieden en verkopen van diensten en producten rondom overlijden aan dertigers en zelfs twintigers wordt dankzij het coronavirus (COVID-19) een nieuwe norm voor uitvaartondernemers.
  7. Private equity investeerders halen door recente investeringen in Amerikaanse end-of-life platforms zo uitvaartondernemers uit een onterechte nichemarkt, doordat ze met deze kapitaalinjecties een eigentijdse rouw- en verliesbegeleiding tot de wellness sector scharen.

Conclusie

Praten over en het accepteren van je vergankelijkheid maakt je een meer tevreden en gelukkig mens.

De journaliste stelt verder dat het in het belang van werkgevers is om tijdige en juiste end-of-life planning toegankelijk maken: dit draagt bij aan het duurzame doel van productieve en happy werknemers. Door het aanbieden van uitvaart maatwerk en het democratiseren van een van de laatste maatschappelijk taboes (de gedeelde missie van alle uitvaartondernemers in het NY Times artikel), wordt het bewust en weloverwogen plannen van je laatste afscheid een wezenlijk onderdeel van het aanvaarden van het grootste mysterie van het leven: de dood.

Inclusief werkgeverschap

Een bijkomende ontwikkeling de afgelopen tijd zijn de massale fysieke en online rouwinitiatieven voor slachtoffers van zinloos (politie)geweld, ontstaan door een wereldwijde verontwaardiging en voortgezet door de #blacklivesmatter beweging. We zullen, zo concludeert het artikel, nooit meer terugkeren naar de ‘oude situatie’, dat is een ding dat we tot dusver in 2020 ondervonden hebben. De uitdaging aan werkgevers, managers en HR wordt, om in een op het eerste gezicht seculiere samenleving ruimte en begrip te leren opbrengen voor de uitvaart- en rouwbehoeften van bi- en multiculturele professionals.

#outofofficeforever

Was jij erbij tijdens de lancering van @Digital Funeral Professionals, eind januari aan de Zuidas in Amsterdam? De zaal zat vol met innovatieve en vooruitstrevende uitvaartondernemers, samen een inspirerende vertegenwoordiging van de huidige relevante spelers in de Nederlandse uitvaartwereld.

Een sector waar ruimte is voor zowel uitvaartverzekeraars als start-ups die (net) gelanceerd zijn of nog startkapitaal zoeken, voor creatieve en artistieke zelfstandigen, het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven waar de jonge generatie een dimensie toevoegt aan alle onbetaalbare ervaring en voor de onmisbare uitvaart-toeleveranciers. In een samenleving waarin we sinds kort ook stilstaan bij de landelijke Vergankelijkheidsdag (hoe symbolisch, in het najaar, op 22 september).

Wat er tijdens de lancering van Digital Funeral Professionals op het programma stond? Alle conclusies uit dit #nytimes artikel…

#outofofficeforever#digitalevoorzorg#digitalenazorg#uitvaartzorg #fusionfuneral