Visie en missie

Welzijn

Visie
Vanuit onze kernwaarde welzijn werken we aan een samenleving waarin digitale ethiek helpt om digitale nalatenschap tijdig en veilig af te wikkelen.

Missie
Wij zetten ons in voor de overgang van een analoge naar een digitale uitvaart.

Wereldbeeld
Wij geloven in een mensgerichte digitale wereld, waarin we handelen vanuit digitale ethiek:

  • Ons wereldbeeld weerspiegelt een eerlijke, duurzame maatschappij.
  • Het uitwisselen van jouw en mijn persoonlijke data is gebaseerd op vertrouwen.
  • Dit stimuleert een evenwichtige relatie tussen individuen en organisaties.

Wereldwijd netwerk
Om onze missie kracht bij te zetten, ondersteunen we de MyData beweging. Wereldwijd probeert deze voor elkaar te krijgen dat mensen zelf beschikken over alle mogelijke keuzevrijheid wanneer het om de eigen data gaat. Ook na overlijden.

Doe mee!
Hier onderteken je als persoon of namens jouw organisatie de MyData verklaring.

En nu?
Na ondertekening wordt jouw (bedrijfs)naam toegevoegd aan de lijst met activisten die zich inzetten voor het gezamenlijke doel: het machtigen van mensen om zelf te beslissen over je persoonlijke data. Dit doet MyData door je te informeren bij beslissingen en keuzes die je omgeving beïnvloeden en je te helpen bij contact met tech-bedrijven.