Visie en missie

Kernwaarden

Visie
Onze samenleving vraagt om digitale voorzorg bij leven én digitale nazorg na overlijden en de juiste ondersteuning daarin.

Missie
Digital Funeral Professionals maakt zich hard voor de huidige overgang van een analoge naar een digitale uitvaartwereld.

Hoe?
We werken aan bewustwording, algemeen geaccepteerde standaarden en werkwijzen in relatie tot dierbare data, het uitbreiden van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe praktijkervaring waar nodig en gewenst door het geven van presentaties, workshops, gastlessen en cursussen aan zowel publiek als organisaties.

Wereldbeeld
Een mensgerichte digitale wereld, die een eerlijke, duurzame maatschappij weerspiegelt waarin het uitwisselen van jouw en mijn persoonlijke data gebaseerd is op het vertrouwen in en de evenwichtige relatie tussen individuen en organisaties.

Wereldwijd netwerk
Om onze missie kracht bij te zetten, is Digital Funeral Professionals ambassadeur van de MyData verklaring, lees hier wat deze wereldwijd voor elkaar probeert te krijgen.

Doe mee!
Hier onderteken je als persoon of namens jouw organisatie de MyData verklaring, waarna je (bedrijfs)naam ook toegevoegd wordt aan de lijst met activisten die zich inzetten voor het gezamenlijke doel: het machtigen van mensen om zelf te beslissen over je persoonlijke data, door je te informeren bij beslissingen en keuzes die je omgeving beïnvloeden en je te helpen bij contact met tech organisaties.

Ethisch kompas
De waarden en normen waarin wij geloven vormen ons ethisch kompas. Ze dragen uit waarvoor we staan, wat ons verbindt, wie we willen we zijn en wat essentieel is in onze houding.

De zes kernwaarden van Digital Funeral Professionals zijn:

Naar ons zelf – Integriteit
Naar ons team, medewerkers & stagiars – Veiligheid
Naar onze leveranciers – Vertrouwen
Naar onze klanten (consumenten) – Welzijn
Naar onze Partners – Co-creatie
Naar de maatschappij – Betrokkenheid