Digitale Nazorg

Digitale erfenis & Online nalatenschap. Met ervaring in de forensische en digitale opsporing sinds 2013, is Digitale Nazorg dé partij die onze klanten de meest innovatieve en technische oplossingen biedt voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van persoonlijke, belangrijke en dierbare data.

HoloMe

HoloMe is baanbrekend in het toepassen van AR (Augmented Reality) in alledaagse situaties. Stel je voor dat je nu vanaf je eigen smartphone camera een (tweedimensionale) boodschap van jezelf opneemt, waarna HoloMe er een (driedimensionale) laag overheen doet. Voila. Je hologram is klaar om vertoond te worden op je uitvaart in de toekomst! Life-sized, high definition, echt gelijkende mensen (jij zelf dus) waaraan zo op het zicht digitale informatie is toegevoegd.

Hiervoor heeft HoloMe een simpele software tool gemaakt het snel en eenvoudig wordt om je persoonlijke berichten in 3D op te nemen voor je nabestaanden.

Alex Tass

Grafisch ontwerper Alex Tass is verantwoordelijk voor onder meer de huisstijl van Art of Goodbye. Maar ook voor
originele en niet alledaagse rouwkaart verzoeken. Of online condoleance registers met een innovatieve design twist. Hij
draait er zijn tablet niet voor om.

Draagkracht

Draagkracht is enig in zijn soort, levert hooggekwalificeerde uitzendkrachten voor ad-hoc opdrachten in de uitvaart. Zo
kunnen wij te allen tijde rekenen op flexibele en getrainde Uitvaartverzorgers, Dragers, Leiders, Assistenten,
Chauffeurs, Gastheren en -Dames.

Notaris.nl

Een begrafenis of crematie kost al gauw 5.000 – 7.000 euro. Kijk op Notaris.nl voor landelijke richtlijnen en handige
checklists. Had de overledene geen uitvaartverzekering, of geen dekkende verzekering? Dan kun je de uitvaart laten
betalen van zijn/haar bankrekening. Neem hiervoor contact op met de bank.

Als de overledene geen nabestaanden heeft of als zij een uitvaart niet kunnen betalen, is de gemeente wettelijk
verplicht om de uitvaart te verzorgen.

Als je een erfenis krijgt, moet je meestal Erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap je hebt met degene van wie je
erft, hoe minder belasting je betaalt. Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen.

Na het overlijden krijg je van de Belastingdienst meestal een aanslag voor de Inkomstenbelasting van de overledene. Je
betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van diens bankrekening, als daar genoeg geld op
staat. Als er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap, moet er eerst een lijst worden gemaakt met alle
schulden. Dan bepaalt de vereffenaar hoeveel van de schuld kan worden afbetaald.

Hoeveel je betaalt aan de notaris, hangt af van het aantal uur dat de notaris voor je werkt. Hoe ingewikkelder of groter
de nalatenschap en hoe ingewikkelder de familiesituatie, hoe meer uren de notaris maakt. Andere factoren die invloed
hebben op de kosten: zijn alle erfgenamen gemakkelijk te vinden? Was de administratie van de overledene op orde? Is er
ruzie over de boedel? Moet de notaris bemiddelen? Hoe sneller jij en de andere erfgenamen eruit zijn, hoe lager de
Notariskosten.

Afhankelijk van de situatie betaal je ook:

  • taxatiekosten voor het koophuis en waardevolle spullen;
  • griffierecht (127 euro) als je kiest voor beneficiaire aanvaarding of verwerping;
  • kosten voor de ontruiming van de woning (verhuizer, afvoer van waardeloze zaken, herstelkosten woning);
  • verkoopkosten voor de koopwoning (makelaar, veiling);
  • kosten advocaat en griffierecht bij een ruzie tussen erfgenamen;
  • kosten die niet direct met de afwikkeling van de nalatenschap te maken hebben, maar die wel kunnen oplopen. Denk aan doorlopende servicekosten van een (zorg)appartement
  • kosten executeur
  • kosten vereffenaar

RememberMe

Professionals uit de Nederlandse uitvaart wereld met eenzelfde missie en visie aan elkaar verbinden, dat is wat we met
de Businessclub van RememberMe.nl willen bereiken. Met inmiddels 100+ deelnemers is het effect aanstekelijk en de
kruisbestuiving werkt zoals bedoeld:

We organiseren meerdere keren per jaar verspreid over het land bijeenkomsten. Deze staan in het teken van netwerken,
kennis delen, professionals het podium geven, interessante workshops en nog veel meer.

GreenLeave

Duurzaamheid bij uitvaartverzorging zou vanzelfsprekend moeten zijn. De Stichting GreenLeave zet zich daarvoor in. Want
een betere wereld achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen, dat willen we toch allemaal?

Door een duurzaam afscheid te organiseren, leveren we een laatste bijdrage aan iets goeds voor onze nabestaanden.

GreenLeave is een consortium van uitvaartverzorgers, dat zich inzet om een duurzame uitvaart makkelijker en
toegankelijker te maken.

Zes uitvaartondernemers hebben GreenLeave opgericht in 2013. Inmiddels zijn er 15 uitvaartondernemers aangesloten bij
GreenLeave. Deze ondernemingen zijn maar liefst goed voor 27% van het aantal uitvaarten in ons land. Uitvaartondernemers
die zich aansluiten bij GreenLeave integreren duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en hebben allemaal het SKU Keurmerk
Uitvaartzorg.
Art of Good is als kandidaat Keurmerkhouder van het SKU dicht betrokken bij de missie en visie van GreenLeave en
integreert de uitgangspunten in het verzorgen van een duurzame uitvaart.

ANBO

De belangenorganisatie voor senioren is onze gesprekspartner voor leden die het leven ingewikkeld vinden en hulp nodig
hebben bij hun ‘keukentafelgesprek’. Het beruchte moment waarop definitieve beslissingen genomen moeten worden.

Art of Goodbye help om de dingen behapbaar te maken, want we gaan uit van het leven versus de dood. We benaderen de
opdrachtgever op een vreugdevolle manier, reflecteren op zijn/haar leven en passen (auto)biografische methoden toe om de
aanloop naar the moment of exit met voldoening te nemen.

Holistisch, zodat er alle tijd overblijft voor de zachte kant en alle emoties van dien.

Steunpunt Verlies

Verlies hoort bij het leven, daar kun je niet omheen. Iedereen krijgt er een keer mee te maken: een dierbare overlijdt,
je relatie loopt stuk, je gezondheid laat je in de steek, je verliest je werk, …

Dat verlies bij het leven hoort, betekent ook dat ieder mens te maken krijgt met rouw. Want rouw is een reactie op een
ingrijpend verlies. We denken bij het woord ‘rouw’ vaak als eerste aan het verlies van een mens in je nabije omgeving:
een partner, een kind, een ouder, een broer of zus, een ander familielid, een vriend of vriendin, een collega. Maar ook
het verliezen van je relatie, je gezondheid, je werk kan diep in je leven ingrijpen. En ook dan spreken we van ‘rouw’.

Misschien wil je praten met iemand die er speciaal is om je te ondersteunen, op vrijwillige basis?

Er zijn verschillende vormen van ‘hulp’:

rouwtherapeuten, professionele rouwbegeleiders en vrijwillige rouwzorgers.

Zoek je rouwbegeleiding bij jou in de buurt? Hier kun je zelf in het verwijsbestand zoeken.

Als het je niet lukt om op deze manier iemand te vinden, dan kun je hen ook een email sturen.

Land van Rouw

Rouw is de achterkant van de liefde. Het is een normale en gezonde reactie op verlies. Want als liefde stroomt, dan is
het logisch dat we rouwen bij verlies. Rouw is de prijs die we betalen als in het leven aangegane verbindingen zijn
verloren.

Het land van rouw is een inspirerend opleidingsinstituut dat er vanuit gaat dat ieder mens in potentie de veerkracht
heeft om zijn of haar pad in het rouwlandschap te doorlopen. Hulpbronnen zijn in en rondom ieder mens aanwezig. Rouwen
heeft getuigen nodig, een kring van mensen die aanwezig willen zijn en ons willen ontmoeten in het verliesverhaal.
Het pad door het land van rouw is een unieke tocht. Het vraagt om een liefdevolle bedding waarin we ons door anderen
gedragen voelen en ons ingebed weten in een groter geheel. Zo kunnen we leren dat rouw, net als liefde, bij het leven
hoort.

Elk verlies heeft zijn eigen verhaal. Dat is van invloed op de manier waarop mensen met verlies omgaan. Het omvat immers
ook de geschiedenis van eerdere verliezen, de familiehistorie en of er toen wel of niet is gerouwd. Daarom is het van
belang de dynamiek rondom verlies binnen het eigen systeem van herkomst te (her)kennen en je bewust te maken wat daarvan
de gevolgen voor iemands persoonlijkheid zijn.

Rouw is niet eindig. Een betekenisvol verlies neem je je hele leven mee. Art of Goodbye put inspiratie uit de
lesmaterialen, inspiratiedagen en masterclasses van Land van rouw.

i-Finish

Helpt nabestaanden bij het inzichtelijk maken, veiligstellen en beëindigen van on- en offline diensten. Samen met aangesloten bedrijven wordt identiteitsfraude voorkomen en zorgen wij samen voor vermindering van de digitale footprint.
Je krijgt inzicht in de procedures contracten van de overledene bij bedrijven, instanties en instellingen en we zoeken de mogelijkheden uit tot eventueel oversluiten, adreswijzigingen en doorstuurservice tot zelfs mogelijke tegoeden.
Ook voorzien we in praktische tips en suggesties, zoals wanneer je zaken het beste kunt opzeggen of wanneer er misschien een wachttijd aan verbonden is.
Welke rechten en plichten jij als nabestaande hebt, maar ook wat je nog mag (en kan) doen met bijvoorbeeld de mobiele telefoon van een overledene. Staat een bedrijf of dienst er bij ons (nog) niet tussen of blijven er nog e-mails binnenstromen van een bedrijf? Met jouw persoonlijk account geef je eenvoudig aan om welk bedrijf het gaat en wij lossen het voor jou op!
Krijg je met notariële of juridische obstakels te maken, ben je op zoek naar een betaalbare verklaring van erfrecht of zoek je persoonlijke hulp bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap? Reken altijd op de best mogelijke ondersteuning door i-Finish.

LUX Compagnie

In Lux’ visie hoort een begrafenis of crematie het milieu zo min mogelijk te belasten.
Produceert kisten, baren, wades en de innovatieve ‘sindon’ van natuurlijke en oorspronkelijke materialen.

Eenvoudig en met oog voor esthetiek en detail.
Lux’ motto is ‘de kunst van het weglaten’.

LUX stelt de mens en natuur centraal. De individuele keuze van de mens rondom sterven en de dood, met eerbied voor natuurlijke processen vormt het uitgangspunt. Lux plaatst het einde van het leven in de context van de persoon, de nabestaanden en de wereld van nu en de toekomst.

Atelier dat voor licht & innovatie staat, veel publiceert en bevindingen deelt met collega uitvaartverzorgers.

Aggeloo

Aggeloo is dé software leverancier van de uitvaartbranche en marktleider in Nederland (300+ uitvaartondernemers in
portfolio). Mede doordat zij de dialoog blijven opzoeken, de branche toegankelijker maken en consumenten op een
positieve manier pogen te inspireren en te adviseren rondom een uitvaart. Net als voor Art of Goodbye ligt hun focus
daarbij telkens op het leven en niet op de dood.

Triodos Foundation

Samen maken we meer impact. Dat betekent dat Triodos verder kijkt dan de eigen doelstellingen, en verbinding zoekt met
alle partijen die streven naar positieve verandering. Elkaar aanvullen waar dat kan. Zodat we problemen in de
samenleving bij de wortel kunnen aanpakken.

Triodos Foundation slaat graag de handen ineen. Wil je zelf bepalen waar je geld naartoe gaat? Heb je een persoonlijke
missie die je samen met Triodos Foundation wilt realiseren? Denk dan eens aan een fonds op naam. Met zo’n persoonlijk
fonds kun je uit naam van jezelf, een dierbare of jouw bedrijf schenken aan een zelfgekozen doel. Op deze manier gaat je
geld naar projecten die voor jou belangrijk zijn.
In hoeverre wil je betrokken zijn bij de bestemming van je schenkgeld? Ook wordt afgesproken of jouw persoonlijk fonds
al dan niet anoniem blijft.

Er zijn verschillende manieren om te schenken aan je persoonlijk fonds: periodieke / eenmalige / testamentaire
schenking. Of dien hier een aanvraag in als je zelf in aanmerking wilt komen voor een schenking uit de Foundation 🙂

Uitvaart Info Hulplijn

De Uitvaart Informatie Hulplijn is een centraal informatiepunt waar iedereen kosteloos terecht kan met alle vragen
rondom overlijden, uitvaart en nazorg. Hier zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen verzameld.

Via het gratis telefoonnummer 0800 – 44 44 000 is de Uitvaart Informatie Hulplijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te
bereiken voor persoonlijke vragen.

Je kunt je vraag ook per e-mail info@uitvaartinformatiehulplijn.nl stellen.

Al je vragen worden kosteloos door het informatiepunt beantwoord.

De Uitvaart Informatie Hulplijn is onderdeel van de SCU, Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie. De SCU is in 2002
opgericht met het doel alle informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg te bundelen en breed beschikbaar te
stellen. Aanleiding voor het initiatief was de ervaring van een aantal instellingen en organisaties dat er grote
behoefte bestond aan één loket waar dergelijke informatie werd aangeboden. Tot dusver was de informatie erg versnipperd,
en moest men langs vele adressen om een antwoord te krijgen. De SCU biedt daarvoor een oplossing.

De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een aantal participanten en Vrienden van de SCU.

When I’m gone

When I’m Gone is dé online marktplaats voor de uitvaartbranche, met 1.000+ producten! Hier boek je de uitvaart direct
bij de leverancier.

Je kunt er zoeken, je laten inspireren, adviseren en de uitvaart organiseren.

Zij zijn onafhankelijk en zullen alles doen om iedereen de uitvaart van zijn of haar leven te geven.

Ze werken alleen met leveranciers die voldoen aan de waarden van When I’m Gone.

NFDA

Deelname aan het internationale online training programma van het National Funeral Director Association (de
internationale vakgroep van uitvaartondernemers) inspireert en houdt ons dichtbij het vuur.

Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven
patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Meer mens, minder patiënt!
Met haar leden hebben zij een stip op de tijdbalk gezet: 2030! Ver genoeg weg om een beetje te kunnen dromen van een
idealistisch toekomstbeeld, dichtbij genoeg om met beide voeten op de grond te blijven.

Ze weten dat dé patiënt niet bestaat. We zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig maar. De een is kwetsbaar en
afhankelijk, de ander is zelfbewust en verheft gemakkelijk zijn stem. Maar één eigenschap hebben we gemeen: het streven
naar een goed en betekenisvol leven. En dat is precies waar de federatie zich, samen met haar leden, de komende jaren
met hart, ziel en zakelijkheid voor in wil zetten.

In de Wolken

In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander of door
echtscheiding. Wij zijn diep onder de indruk van de brochures, boeken en andere materialen (Verdrietkoffers, Handpoppen,
Kaartensets en vele andere praktisch toepasbare middelen) die zij ontwikkelen voor rouwenden en kinderen in verdrietige
situaties.

Hoewel In de Wolken zich richt op alle verliessituaties, is zij met name gespecialiseerd in kinderen en jongeren.

Wanneer je behoefte hebt aan begeleiding en ondersteuning in het omgaan met een verlies dat je hebt geleden, wanneer je
advies wilt over het omgaan met je rouwend kind, of je wilt begeleiding voor een van je kinderen, dan kun je ook contact
opnemen met Expertisecentrum Omgaan met Verlies via info@landvanrouw.nl

Humanitas

Gratis Rouwcafé’s door heel NL. Wij zijn fan!

Humanitas is one of the main social services and community building organisations of the Netherlands. A nonprofit
association which aims to support people who, for a range of different reasons, temporarily can not manage on their own.
Founded on May 31, 1945 directly after the Second World War to provide support to the impoverished population of the
Netherlands. Since grown to an organisation of over 80 local chapters, divided over 5 districts all over the
Netherlands.

Activities
Annually it supports more than 70.000 people who are in need of a helping hand. It offers a broad spectrum of
activities, from buddy projects for immigrants to chat services addressing loneliness, and from parenting support to
support groups for people dealing with grief and loss. All free of charge and available to anyone, irrespective of age,
ethnicity, lifestyle and sexual orientation.
The core of Humanitas’ services are provided by 25.000 well trained volunteers, active in more than 700 projects. They
are supported by a professional staff of just over 300 people.

Humanist values
Humanitas advocates humanist values such as: equality (of volunteer and client), responsibility (for yourself and others
in society) and independence (the activities are geared towards ensuring that the clients can once more take control of
their lives).

Twitter
Facebook
YouTube
Linkedin