Een klacht over een uitvaart of uitvaartnota?

In de eerste plaats proberen wij er met jou, je familie en nabestaanden uit te komen als zich een probleem of een geschil voordoet. Hiervoor is een interne klachtenprocedure opgesteld. Lukt het niet om intern tot een aanvaardbare oplossing te komen, dan staat het je vrij om verdere maatregelen te nemen. Wij geloven er in dat het niet zo ver hoeft te komen.

De termijnen om een klacht in te dienen:

  • Klacht over uitvaart; indienen uiterlijk 21 dagen na de datum van de uitvaart.
  • Klacht over uitvaartnota; indienen uiterlijk 1 maand na de nota datum.

Het indienen van een klacht

Een klacht kan alleen worden ingediend door de ‘opdrachtgever’ van de uitvaart. De opdrachtgever is voor ons degene die verantwoordelijk is voor de kosten van de uitvaart en de betaling hiervan. Andere familieleden en belangstellenden kunnen via onze opdrachtgever een klacht indienen. De opdrachtgever blijft te allen tijde ons aanspreekpunt én de formele contactpersoon.

Een klacht dien je schriftelijk bij ons in en maak je zo kenbaar te maken aan de Directie van Art of Goodbye.
Postadres: Contactweg 48, 1014 AN Amsterdam.

Om jouw klacht goed te kunnen beoordelen, zien we graag alle onderstaande informatie tegemoet in je brief:

  • naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop je de klachtenbrief brief verstuurt
  • een beschrijving van je klacht
  • eventuele relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie je aan ons verstrekt, hoe beter we jouw klacht kunnen beoordelen.

Registratie van een klacht
Elke klacht registreren wij. De correspondentie met betrekking tot jouw klacht bewaren we in een klachtendossier dat beheerd wordt onder verantwoordelijkheid van de directie. De registratielijst van in behandeling zijnde klachten is een vast agendapunt van ons Management Team.

Behandeling van een klacht

Binnen één week na ontvangst van jouw klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In deze brief informeren we jou over degene bij wie de klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen we jouw klacht beoordelen. We streven er altijd naar om dit binnen drie weken te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.
Degene die jouw klacht behandelt kan tijdens deze beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig kan externe deskundigheid worden ingewonnen.

Reactie op jouw klacht

Je ontvangt binnen twee weken een inhoudelijke reactie op de klacht, tenzij je eerder schriftelijk en onderbouwd van ons hoort dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Vastgesteld op 1 januari 2020