Crowdfunding voor uitvaarten in trek

Afgelopen maand is in het Verenigd Koninkrijk een voorlopig onderzoeksrapport gepubliceerd, waarmee een schrijnende ontwikkeling in de uitvaartsector onderbouwd wordt.

Welke financiering vorm vervangt straks

de uitvaartverzekering?

Dit controversiële onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CMA (The Competition and Markets Authority), de Britse evenknie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en roept op tot een grondige transformatie van de Britse uitvaartsector.

Wat scheelt er?

De onderzoekscommissie baseert zich op drie aanzienlijke knelpunten in de manier waarop de Britse uitvaartbranche functioneert:

  • Problemen die steeds meer consumenten ondervinden gedurende de ‘aankoop’ van een uitvaart.
  • Een weinig flexibele heersende attitude van de gevestigde orde binnen de uitvaartverzorging.
  • Hoge toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders van crematiediensten.

Door de uitbraak van COVID-19 is het verzamelen van bewijs en analyseren van bovenstaande bottlenecks onder extra druk gekomen. De impact van het virus maakte dat het verzamelen van prijs- en omzetcijfers over 2019 niet is gelukt. Men baseert zich daarom op analyses van cijfers over 2018.

Top-3 conclusies

De rode draad in dit rapport is dat de Britse consument gemiddeld £400-£600 te veel betaalt voor een uitvaart. De CMA legt uit dat, als de winst van een gemiddelde uitvaartondernemer op het prijsniveau van een goed functionerende markt zou liggen, diens opdrachtgever zeker £400-£600 minder zou betalen voor een uitvaart. De Financial Times schrijft dat activisten zoals de Down to Earth beweging aan de bel trekken over de met 9% toegenomen uitvaartkosten, welke niet in verhouding staan tot de inkomens van de heersende middenklasse. En Fairer Finance, een consumentenfinanciering onderzoeksbureau, roept op tot overheidsregulering van een transparante prijsstructuur op de uitvaartmarkt. Directeur James Daley:

“Het is van vitaal belang dat de CMA alle uitvaartondernemers dwingt tot het publiceren van hun complete prijstabel, zodat consumenten gemakkelijker kunnen vergelijken. Er heerst nog weerstand door de sector, waardoor ik denk dat verplichte regulering van de gehele uitvaartmarkt een vereiste moet worden.”

Welke drie overkoepelende conclusies over de uitvaartmarkt trekt de CMA in dit voorlopige (‘provisional’) rapport?

  1. Nog maar 12% van de uitvaarten is gefinancierd uit de opbrengst van een (uitvaart)verzekeringspolis. Een groeiend aantal uitvaarten is op andere wijze gefinancierd, mede door de nieuwkomer crowdfunding.
No alt text provided for this image

2. De weinig kritische vraag naar uitvaartverzorging- en crematiediensten komt door de emotioneel veeleisende omstandigheden waarin nabestaanden zich na het verlies van een dierbare bevinden. In hun keuzeproces stellen nabestaanden over het algemeen weinig tot geen kritische vragen. Zelden zullen ze ‘rondshoppen’ ter vergelijking van kwaliteit en ze zijn bovendien relatief ongevoelig voor prijzen.

3. Deze zwakte in het mededingingsproces wordt gevoed door de asymmetrische informatievoorziening door uitvaartzorg- en crematie aanbieders. Het gebrek aan een herkenbare selectiestandaard bemoeilijkt een eerlijke vergelijking van aanbieders door consumenten.

Aanbevelingen

De conclusies komen in tijden van de COVID-19 pandemie, waarin de maatschappij door toenemende sterftecijfers en dreigende financiële crisis gebaat is bij een zo eerlijk mogelijke werking van vraag en aanbod op de uitvaartmarkt. De effecten van Corona zijn dan ook meegenomen in de set aanbevelingen die de CMA doet:

  • Het verplicht delen en publiceren van alle standaard / basis tarieven (inclusief aktes, vergunningen, omhulling) de optionele meerkosten (zoals muziek, catering, drukwerk, webcasting en gedachtenispagina’s) en de (indien van toepassing) gereduceerde tarieven (denk aan sobere crematies zonder uitvaartdienst). De consument krijgt zo meer inzicht in de wel en niet niet wettelijk verplichte uitvaartdiensten en -producten.
  • Het verplicht kenbaar maken van overeenkomsten tussen uitvaartondernemers en hospices, verzorgingshuizen en vergelijkbare instellingen. Dit zal het ongeoorloofd doorsturen van uitvaartklanten aan een selecte groep (al dan niet lokale) uitvaartverzorgers tegenwerken.
  • Het verbieden van acquisitie door uitvaartondernemers bij mortuaria en politie. Inclusief het verplicht beëindigen van bestaande overeenkomsten of samenwerking en betalingen aan derden hiertoe. Uitvaartondernemers mogen ook geen nieuwe samenwerkingen aangaan met of financiële bijdragen leveren aan mortuaria en politie instanties.

Welke impact heeft dit op de Nederlandse markt?

Anno 2020 kent de Wet op de Lijkbezorging nog steeds geen kwaliteitsnormen voor dienstverleners, zijn uitvaartzorgopleidingen niet geaccrediteerd, is ons beroep niet beschermd en ervaren kleine uitvaartondernemers het vrijwillige keurmerk als lastig te verkrijgen en/of overbodig.

Een verplichte en integrale prijstransparantie, waardoor consumenten zich (vooraf) op hun gemak kunnen oriënteren, vergroot de keuzevrijheid voor een uitvaartpakket en -verzorger die optimaal aansluiten op de eigen behoeften en budget. Dit verlaagt de kans op financiële verrassingen en schulden achteraf.

In een wereld waarin de term funeral poverty om zich heen grijpt (bijna 1 op de 6 Nederlanders gaat gebukt onder armoede of sociale buitensluiting), ontkomt ook de Nederlandse uitvaartsector niet aan een betere product-/markt werking.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kondigde afgelopen zomer aan dat verkenner Yvonne van Mastrigt samen met de uitvaartbranche concrete stappen gaat zetten voor de modernisering van de Wet op de lijkbezorging, met name kwaliteitsborging. Deze oud-burgemeester biedt in november haar advies aan het ministerie aan. Momenteel praat zij met vakgenoten over de invulling van de zorgplicht, voorlichting en instrumenten voor zelfregulering. Art of Goodbye is een van de werkgroep leden van branchevereniging BGNU die input levert aan de kwartiermaker. Onze prijslijst vind je hier.

Heb jij hier een uitgesproken mening over? Of wil je een ervaring naar aanleiding van een uitvaart delen? Bel of e-mail ons:

info@artofgoodbye.com | +31 (0)20 303 72 80 | +31 (0)6 81 43 62 12

Hartelijks,

#artofgoodbye