Koploper in digitale ethiek

Let op 📵

Wij distantiëren ons met ingang van 1 januari 2022 van het zogenoemde ‘kraken’ van apparatuur van overledenen.
Als iets technisch mogelijk is en wettelijk tot op zekere hoogte ‘gepermitteerd is’, dan blijft de vraag over: is het ook wenselijk?

Er zijn meerdere aanbieders actief hiermee, zonder of onvoldoende bij de opdrachtgever (al dan niet een nabestaande) door te vragen naar:

1. Eigendomsbewijs
Een kopie ID zegt nooit voldoende over de volledige situatie. Gek gesproken zou je bij die partijen de smartphone van je ex kunnen aanleveren om diens gangen na te trekken…Als geautoriseerde Nederlandse partner van de wereldwijde marktleider OnTrack werken wij met een grondige intake, waarbij we te allen tijde een volledig eigendomsdossier opvragen, inclusief:

(i) Akte van Overlijden

(ii) Verklaring van Erfrecht

(iii) Digitale Wilsbeschikking

2. Wens overledene
Wij stellen als eerste Nederlandse dienstverlener de wensen van de overledene centraal.
Vergelijk het met de actieve donorregistratie: dankzij uitgebreide voorlichting, ruime bedenktijd en meerdere keuzemomenten vooraf is de registratie bij leven van je uitdrukkelijke toestemming mogelijk.
Hoe graag nabestaanden na overlijden anders zouden willen beslissen, de vastgelegde keuze van de overledene is leidend.

In onze gedigitaliseerde samenleving beschouwen steeds meer beleidsmakers, wetenschappers, (privacy)juristen en onderzoekers over de hele wereld de digitale persoonlijkheid als een net zo belangrijk onderdeel van een persoon als alle overige zaken waarover we zelf beschikken.
Het datalichaam geniet na overlijden van een persoon dezelfde piëteitsvolle behandeling door professionals als het fysieke lichaam.

3. Plan B
In circa 15% van de gevallen lukt het een lab medewerker niet om zonder wachtwoord in een apparaat te komen. Dat is een grote  teleurstelling voor de nabestaanden.

Tijdens onze intake komt daarom Plan B aan bod, waarmee we ons committeren aan het best mogelijke resultaat.

Data recovery blijft een kostbare dienst (zie de Tariefkaart), waarvoor je meer dan de doorsnee inspanning mag verwachten.

Meer weten? 
Bel of mail onze Helpdesk, of kom langs voor een goed gesprek over digitale herinneringen.