Art of Goodbye wordt sinds september 2019 bijgestaan door Fati Mowahhed (34). Zij is vierdejaars studente van de bacheloropleiding Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en in het kader van haar afstudeerscriptie zoekt zij uit wie nu eigenlijk eigenaar is van jouw data als je er zelf niet meer bent. Daarnaast houdt zij zich bezig met het opzeggen van diverse on- en offline accounts.

Massaal computervredebreuk?
Uit een eerdere afstudeerscriptie in 2019 met de titel ‘Toegang tot digitale data na overlijden’ maar ook in de praktijk blijkt, dat nabestaanden vaak geen toegang zouden hebben tot de digitale data van hun dierbare overledenen op basis van o.a. de Algemene Voorwaarden van veel bedrijven.

In opdracht van Digitale Nazorg en in samenwerking met Art of Goodbye als voorloper op de zero (e)waste funeral, wordt dit vervolgonderzoek uitgevoerd door mevr. Fati Mowahhed, studente Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en is het gericht op het onderzoeken van de eigendomsvraag van data:

Van wie is jouw dierbare data nou echt en hoe zou het idealiter geregeld moeten worden als je er straks niet meer bent?

Uitnodiging Tweede Kamer
De eerdere conclusie dat nabestaanden eigenlijk massaal de wet overtreden door zonder toestemming in te loggen op accounts van overleden, resulteerde in uitnodigingen van de Tweede Kamer.
In onderhoudende gesprekken met Monica den Boer (D66 – uitvoering nieuwe uitvaartwet) en Jan Middendorp (VVD – digitale identiteit) is daarbij de input verzameld voor dit vervolgonderzoek met betrekking tot de digitale footprint en de zero (e)waste funeral. De aanbevelingen van het eerder uitgevoerde onderzoek zullen als uitgangspunt worden gebruikt.

‘Omdat er bij het grote publiek nog onvoldoende bekend is wat de spelregels op dit gebied zijn en welke strafmaat er gehanteerd wordt, steken er links en rechts partijen de kop op die hier handig op inspelen. Het is daarom zaak dat je nu al, op het hoogtepunt van je leven, nadenkt over je digitale leven. Dit alles om te voorkomen dat je jouw nabestaanden tot strafbare handelingen aanzet wanneer ze jouw inloggegevens gebruiken bij tech bedrijven die dat ten strengste verbieden’ aldus Sander van der Meer namens Art of Goodbye en Digitale Nazorg.

Opzegdiensten
Sinds Digitale Nazorg in 2016 een opzegdienst introduceerde, is er een wildgroei ontstaan aan bedrijven die zogenaamd alles voor je opzeggen. Maar wat blijkt? ‘Zomaar iets (laten) opzeggen is zeker niet altijd de beste oplossing’. ‘Veel mensen beseffen niet dat wanneer iets wordt opgezegd, er geen weg meer terug is. Wij vinden het daarom onze taak om een stukje bewustwording te creëren, te vertellen wat de consequenties kunnen zijn en of je misschien niet eerst de inhoud van accounts zou moeten of willen veiligstellen. Dat geldt zeker in het geval van nabestaanden die juist op zoek zijn naar dierbare herinneringen’ aldus Andja Bratić van Art of Goodbye.

Casus
Voor een aantal klanten en nabestaanden heeft Digitale Nazorg al aangeboden om juist (toegang tot) die inhoud volledig uit te willen werken, inclusief de juridische procedures. Door ook die bevindingen in het onderzoek van Fati te delen, kunnen anderen daar misschien ook weer hun voordeel mee doen. “We hebben al gezien dat veel bedrijven onze huidige procedures en tips kopiëren en het soms zelfs tegen betaling weer aanbieden!” aldus Sander.

Wij horen graag jouw ervaring
Mocht je zelf betrokken zijn bij opzegprocedures, loop je tegen onmogelijke verzoeken op, willen bedrijven jou niet helpen of wordt je van het kastje naar de muur gestuurd? Deel jouw ervaringen (mag ook anoniem) met Fati zodat zij dit mee kan nemen in haar onderzoek. Stuur je bericht dan naar fati.mowadded@hva.nl