🤍 Onze 5-H methode voor duurzaam uitvaren is rond #pinksteren o, zo symbolisch 🕊 Elk mens heeft bij zijn overlijden in wezen een #hemelvaart … Iedere nabestaande is zo symbolisch gezien een apostel, die de herinnering aan zijn of haar dierbare levend houdt. Tien dagen na de Hemelvaart vieren wij Pinksteren (exact vijftig dagen na Pasen, het Pinksterfeest is afgeleid van het Griekse woord voor 50e = ‘pentèkostè’).

Een schitterend feest (én het eerste succesvolle festival! Geen wonder dat we Pinkpop zo missen dit jaar…) dat twee millennia geleden oplaaide onder de nabestaanden van Jezus om te gedenken hoe geliefd hij was. De twaalf apostelen en ruim honderd andere volgelingen van Jezus waren samen in Jeruzalem als de ‘Heilige Geest neerdaalt’. Zij raakten in vuur en vlam en vertelden aan iedereen die het maar horen wilde over hun liefde voor God.

Taal en religie hebben de mensheid sindsdien ongekend verdeeld. De taal van ons #hart 💓 stijgt gelukkig boven alle talen uit.

Verbinding

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is dan ook een bijzonder moment om samen te zijn en om vanuit het hart meer met elkaar te delen:

  • Om liefdevolle voornemens voor jezelf en je relaties uit te spreken.
  • Om je eigen kracht te ervaren en je doelen neer te zetten.
  • Om deze beslissingen met anderen in je leven te delen: maak ze manifest en kijk wat er gebeurt.
  • Het is ook een goed moment om compassie naar de verwarde en door #Covid19 afgezwakte maatschappij te sturen en te visualiseren dat wij mensen hier op Aarde in liefde bij elkaar kunnen zijn. Ook na #corona. Juist na deze pandemie.
  • Om te beseffen dat je hier niet voor wordt ‘uitverkoren’, maar er zelf bewust voor kiest. Want ieder mens is in wezen een apostel die de boodschap van het hart en de liefdevolle herinnering aan je dierbare over kan dragen aan je medemens.
  • Om de mensen in je invloedskring te inspireren en voor te bereiden op hun eigen verlies- en rouwproces.
No alt text provided for this image

Liefdeskracht

Tijdens het Pinksterfeest is volgens de Bijbel door een uitstorting van liefdesenergie vanuit het hart van Jezus de Christusenergie in de harten van zijn apostelen opgewekt. Door de volledige opening van hun #hartchakra hebben zij hun Goddelijke essentie in alle opzichten doorvoeld. Deze liefdeskracht was ook een uitdrukking van de Heilige Geest.

Pas na dit inwijdingsritueel waren ze in staat om ‘dit weten’ aan de mensheid over te dragen.

Tijdens het ritueel openden de apostelen zich voor de hele mensheid. Hun #keelchakra werd optimaal geactiveerd. Het ritueel maakte dat ze – omdat zij zo’n bijzondere bewustzijnstoestand ervoeren – in staat waren om alle talen te spreken. Na afloop van het ritueel konden zij dat niet meer.

Drieduizend mensen laten zich diezelfde dag nog dopen, waarmee de eerste christelijke gemeente ontstaat. Pinksteren wordt dan ook gezien als de geboorte van de kerk.

Wie gedenk jij dit monumentale jaar met Pinksteren? 

HAPPY LIVING,

TEAM #artofgoodbye

#uitvaartzorg #digitalfuneralprofessionals